Korte cursus Nederlands A2


Deze cursus heeft 16 lessen van 3 uur

Deze cursus duurt ongeveer twee maanden.

Deze cursus is geschikt voor mensen die al een beetje Nederlands hebben geleerd.

U bent al een tijdje in Nederland en/of u bent al geslaagd voor een paar onderdelen van het inburgeringsexamen.

Uw startniveau is tussen taalniveau A1 en taalniveau A2.

Kosten : € 864, dat is inclusief lesmateriaal.

Mail ons  -  U kunt ook bellen of een WhatsApp sturen: 06 - 45310799

Uw intaketoets is digitaal en gratis.


Methode

Wij maken voor u een rooster op maat. 

U kunt ook twee lessen op één dag krijgen.

U ontvangt bij elke les persoonlijke feedback.

Bij de les begeleidt één docent maximaal vijf cursisten.

Het slagingspercentage van onze cursisten is 98%. 


docente werkt met inburgeraars bij Ad Appel taaltrainingen.