Korte cursus Nederlands A2


Onze gewone lessen op school kunnen nu niet plaats vinden wegens Corona.

Wij hopen in 2021 ook weer gewone lessen te geven op school in Aerdenhout.

Deze cursus heeft 16 lessen van 3 uur

Deze cursus duurt ongeveer twee maanden.

Deze cursus is geschikt voor mensen die al een beetje Nederlands hebben geleerd.

U bent al een tijdje in Nederland en/of u bent al geslaagd voor een paar onderdelen van het inburgeringsexamen.

Uw startniveau is tussen taalniveau A1 en taalniveau A2.

Kosten : € 864, dat is inclusief lesmateriaal.

Mail ons  -  U kunt ook bellen of een WhatsApp sturen: 06 - 45310799

Uw intaketoets is digitaal en gratis.


Methode

Wij maken voor u een rooster op maat. 

U kunt ook twee lessen op één dag krijgen.

U ontvangt bij elke les persoonlijke feedback.

Bij de les begeleidt één docent maximaal vijf cursisten.

Het slagingspercentage van onze cursisten is 98%. 


docente werkt met inburgeraars bij Ad Appel taaltrainingen.