Cursus Inburgering A2 op zaterdag


Wij bereiden u voor op uw inburgeringsexamen A2. Dat kunnen wij in een korte periode. 

Tijdens deze cursus gaan wij u zo ver mogelijk op weg helpen. Misschien hebt u aan tien lesdagen genoeg.

Wij leren u ook hoe u zelfstandig kunt studeren. 

U krijgt uw onderwijs bij ons op maat: onze docenten helpen maximaal vijf cursisten in één klas.Aantal lesdagen: 10

Lestijd: 09.45 uur tot 16.15 uur (pauze van 12.45 – 13.15 uur)

Cursusduur: 10 weken

Startdatum: 12 januari 2019

Einddatum: 16 maart 2019

Kosten: € 995

Kosten lesmateriaal: € 40 

(U krijgt het lesmateriaal van ons gratis, als u uw factuur op tijd betaalt.)