Leer Nederlands op maat

Cursus A2

Nieuwe cursussen starten op:

  • 6 september 2021
  • 14 oktober 2021
  • 17 november 2021

Uw online cursus is via Facebook en duurt tien weken. 

Uw lessen zijn in de avond 19.30 - 21.30 uur   

U hebt drie lessen per week. Elke les duurt twee uur. 

U krijgt les van een gecertificeerde docent NT2.

CURSUSPRIJS: € 159

Maak hier uw taaltoets - Do the language test

U ziet na 9 minuten uw huidige taalniveau - u weet dan welk boek en welke cursus bij u past.

After 9 minutes you will know which book and which course is the the best for you.

HOE DOEN WE DAT? (Nederlands/Engels/Russisch).


Examen A2

Het inburgeringsexamen heeft zes delen:

  1. Kennis Nederlandse Maatschappij - U moet vragen kunnen beantwoorden over Nederland. 
  2. Spreekvaardigheid A2 - U moet goede antwoorden kunnen geven op vragen die gesteld worden. Voorbeelden van dit examen ziet u hier.
  3. Leesvaardigheid A2 - U moet teksten kunnen begrijpen.
  4. Schrijfvaardigheid A2 -  U moet e-mails kunnen schrijven en formulieren kunnen invullen. 
  5. Luistervaardigheid A2 - U moet gesprekken tussen Nederlanders kunnen begrijpen als zij praten over dagelijkse zaken, zoals werk.


docente werkt met inburgeraars bij Ad Appel taaltrainingen.