Cursus A2

Wij organiseren online cursussen via Facebook-Messenger (ROOMS)

Cursusprijs: € 159. 

Uw cursus duurt tien weken. 

Klik hier voor meer informatie (Nederlands/Engels/Russisch).

 We starten nieuwe ROOMS op: 

- 12 januari 2021 -  

U hebt 3x per week les: op dinsdag, donderdag en zondag:  's avonds - (19.30 - 21.30 uur)

Meedoen? Mail nu naar adappel@gmail.com.


Methode

U studeert met het A2 - Studieboek

https://www.facebook.com/adappelinburgering/videos/10217876874022346

Het slagingspercentage van onze cursisten is 98%.


Examen

Het inburgeringsexamen heeft zes delen:

  1. Kennis Nederlandse Maatschappij - U moet vragen kunnen beantwoorden over Nederland. 
  2. Spreekvaardigheid A2 - U moet goede antwoorden kunnen geven op vragen die gesteld worden. Voorbeelden van dit examen ziet u hier.
  3. Leesvaardigheid A2 - U moet teksten kunnen begrijpen.
  4. Schrijfvaardigheid A2 -  U moet e-mails kunnen schrijven en formulieren kunnen invullen. 
  5. Luistervaardigheid A2 - U moet gesprekken tussen Nederlanders kunnen begrijpen als zij praten over dagelijkse zaken, zoals werk.


docente werkt met inburgeraars bij Ad Appel taaltrainingen.