A2 Inburgering

Nieuw! (Snelcursus)


Ben je goed opgeleid? Zoek je een korte en professionele cursus?

Wil je geen duizenden euro's betalen voor jouw inburgering?

Kom naar Ad Appel Taaltrainingen in de stadsbibliotheek van Haarlem!


Cursus

Onze cursus bestaat uit 35 lessen van drie uur. 

U komt gedurende 20 weken naar school in Aerdenhout.

U komt 2 keer per week naar school.

Na de cursus kunt u slagen voor het inburgeringsexamen. 

Tijdens de cursus is veel aandacht voor de taalonderdelen lezen, luisteren, spreken, schrijven, grammatica en woordkennis. 

Ook helpen wij u met uw ONA-portfolio. (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt). 

Het slagingspercentage van onze school is 98%. 

Mail ons.

Methode

U leert studeren met het Inburgeringsexamen A2 - Studieboek. 

Na 30 lessen begint u met het maken van oefentoetsen. 

We trainen met u voor het examen. U hoort van ons wanneer u klaar bent voor het echte examen. 

Ook helpen wij u met het maken van het portfolio. 

U krijgt uw lessen niet klassikaal, maar de docent helpt u individueel.

Wij helpen u van A tot Z met uw inburgering.

U bent na ongeveer 5 maanden klaar met het studieprogramma.

Maatwerk

U kunt starten wanneer u wilt. 

Uw startniveau is A1. 

U hebt in uw eigen land een goede vooropleiding gehad. 

U krijgt uw onderwijs op uw eigen persoon afgestemd. 

U kunt zelf uw rooster samenstellen. 

Onze cursussen gaan gewoon door tijdens de reguliere Nederlandse schoolvakanties. 

A2

Uw examen heeft zes delen.

  1. Kennis Nederlandse Maatschappij - U moet vragen kunnen beantwoorden over Nederland, de Nederlandse cultuur en de Nederlandse geschiedenis. 
  2. Spreekvaardigheid A2 - U moet goede antwoorden kunnen geven op vragen die gesteld worden. Voorbeelden van dit examen ziet u hier.
  3. Leesvaardigheid A2 - U moet teksten kunnen begrijpen.
  4. Schrijfvaardigheid A2 -  U moet onder andere e-mails kunnen schrijven en formulieren kunnen invullen. 
  5. Luistervaardigheid A2 - U moet gesprekken tussen Nederlanders kunnen begrijpen als zij praten over dagelijkse zaken, zoals werk.
  6. ONA - portfolio. U moet laten zien dat u weet hoe u werk kunt vinden in Nederland.

Kosten

Deze cursus van 35 lessen kost € 1820. 

Ook moet u boeken en lesmateriaal kopen. (Kosten: € 100). 

U kunt u bij ons in maandelijkse termijnen betalen.

U kunt bij ons komen voor een kennismakingsgesprek/intake. 

Dat gesprek is zonder kosten en vrijblijvend.

Mail ons.