Leer Nederlands op maat

Cursus A2

Wij organiseren online cursussen via Facebook-Messenger (ROOMS)

Prijs voor onze online cursus (10 weken): slechts € 159. 

Klik hier voor meer informatie (Nederlands/Engels/Russisch).

Methode - U studeert met het A2 - Studieboek

https://www.facebook.com/adappelinburgering/videos/10217876874022346

Onze gewone lessen op school kunnen nu niet plaats vinden wegens Corona.

Wij hopen in 2021 ook weer gewone lessen te geven op school in Aerdenhout.

Onze docenten verzorgen op aanvraag lessen via Skype (1 op 1). 

Zij maken met u een programma op maat. Maak direct een afspraak met een uitstekende docent

Examen A2

Het inburgeringsexamen heeft zes delen:

  1. Kennis Nederlandse Maatschappij - U moet vragen kunnen beantwoorden over Nederland. 
  2. Spreekvaardigheid A2 - U moet goede antwoorden kunnen geven op vragen die gesteld worden. Voorbeelden van dit examen ziet u hier.
  3. Leesvaardigheid A2 - U moet teksten kunnen begrijpen.
  4. Schrijfvaardigheid A2 -  U moet e-mails kunnen schrijven en formulieren kunnen invullen. 
  5. Luistervaardigheid A2 - U moet gesprekken tussen Nederlanders kunnen begrijpen als zij praten over dagelijkse zaken, zoals werk.


docente werkt met inburgeraars bij Ad Appel taaltrainingen.