Cursus A1 - Ad Appel Taaltrainingen

U start als beginnerA1 - (START OP 24 november)

Wij organiseren cursussen voor dit basisniveau A1 met onze eigen methode, ons eigen boek.

Tijdens de cursus ligt de nadruk op spreken, luisteren, lezen en basisgrammatica.

U KUNT ZICH HIER AANMELDEN

Moet u examen doen op de Nederlandse ambassade? Dat is het examen op niveau A1.

Moet u inburgeringsexamen doen in Nederland? 

Dan moet u na A1 ook taalniveau A2 of taalniveau B1 bereiken.

Lesdagen: dinsdag en donderdag. 

Lestijden: 19.30 uur - 21.45 uur. 

Kosten: € 181.

MEER INFORMATIE LEEST U HIER.

Examen

Het basisexamen inburgering heeft drie delen:

  1. Kennis Nederlandse Samenleving. U moet vragen kunnen beantwoorden over Nederland, de Nederlandse cultuur en over de Nederlandse geschiedenis. Oefenen kunt u op het YouTube-kanaal van Ad Appel.
  2. Spreekvaardigheid A1. U moet beschikken over een basiswoordenschat. Oefenen kunt u hier: inburgeringa1.nl 
  3. Leesvaardigheid A1 - U moet eenvoudige teksten kunnen begrijpen. Oefenen kunt u het beste met de leesteksten in ons boek A1.